LOGO WYDAWNICTWA

Projekt logotypu dla inprintowego wydawnictwa 4YA.