PROJEKT LOGO

W projekcie logo dla firmy Pajak Woodworking, pracowni stolarskiej z wieloletnią tradycją, głównym założeniem była doskonała korespondencja wizualna logo z podstawowym surowcem używanym w pracowni – drewnem. Dodatkowo logo miało pełnić funkcję użytkową i posłużyć do oznakowania wyrobów poprzez wypalenie go na gotowym produkcie. Logo posiada dwa warianty: pionowy (główny) oraz poziomy (alternatywny).