Przemęt

Kilka słów o projekcie

Projekt złożony z dziewięciu wersji folderu/ulotki. Każda z wersji poświęcona została innym atrakcjom turystycznym regionu. Każda wersja posiada swój odmienny kolor. Całość została zebrana w specjalnej obwolucie, która łączy wszystkie ulotki w pełne źródło wiedzy turystycznej tego regionu. Poniżej dwa przykłady: Info ogólne (pomarańczowa) oraz informacja na temat punktów widokowych (fioletowa).