Layout mapy

Projekt layoutu mapy, przygotowany na zlecenie Stowarzyszenia Kraina Trzech Rzek. To ilustrowana mapa obszaru czterech miejscowości. Ilustracje przedstawiające najciekawsze miejsca tych miast zostały przygotowane przez zewnętrznego artystę. Ilustracje zostały namalowane a następnie przeniesione na mapę, tuż obok opisów danych atrakcji.